Waarom investeren in innovatie?

8 december 2017

Waarom zou je investeren in ICT innovatie?
Het ontwikkelen van eigen producten of diensten is een taak die niet onderschat moet worden. Innovatie is van doorslaggevend belang voor de toekomst van een ICT onderneming. Houd rekening met een jaarlijkse herinvestering van ongeveer 15% van het bedrijfsresultaat. En belangrijk getal dat ertoe doet. Houd er rekening mee, innovatie kost gewoon geld..
Dit zien we dan ook terug in de cijfers van grote bedrijven als Microsoft en Cisco. Vertaal je dat naar kleinere en middelgrote ondernemingen, dan zie je daar dat de fluctuaties groter zijn, omdat die bedrijven doorgaans een kleinere producten of diensten portefeuille hebben. Het ene jaar is het bedrag hoger, het andere lager. Zie die 15% als benchmark voor de minimaal benodigde investering om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen en innovaties.

De noodzaak om te blijven investeren in innovatie.
De techniek binnen ICT-bedrijven is aan de achterkant universeel en gebaseerd op standaarden:  Desondanks maakt de levenscyclus van de programmeertalen en platformen die een ICT-ondernemer gebruikt doorlopende ontwikkeling noodzakelijk. Innovaties binnen het vakgebied volgen elkaar hierdoor ook steeds sneller op.
Door een meer-jaren investeringsplan op te stellen waar kun je inzicht krijgen in welke investeringen je nu zou kunnen doen, echter weet je niet welke innovaties volgend jaar ontstaan en welke daarvan interessant zijn.
Toch kunnen ICT-bedrijven rekening houden met enkele grote lijnen. Denk aan hierbij aan platformontwikkelingen. Microsoft, Cisco en andere leveranciers geven vrij nauwkeuring aan hoe lang zij een platform nog ondersteunen. Het plannen van deze grote ontwikkelstappen in een meer-jaren investeringsplan voor software helpt ondernemers wel een stap verder naar een gezonde, veilige en verantwoorde bedrijfsvoering. ‘Zo wordt voorkomen dat je vastloopt. De klant vraagt wel om die nieuwe technieken. Als je daar niet op bent voorbereid, staat je of op enig moment voor een hele grote investering of uw klanten kiezen voor een andere oplossing of zelf een andere leverancier!

Houd bij het uitwerken van een meerjarenplan rekening met de trends in de ICT sector.
Neem als bijvoorbeeld Software as a service (SAAS). Doordat ICT- bedrijven software als service aanbieden, ontstaat bij hun klanten een opstapeling van applicaties die in verschillende Cloud-omgevingen bestaan. Het leggen van verbindingen tussen applicaties in verschillende Cloud-omgevingen is een kans voor de iedere leverancier van diensten.
Denk bijvoorbeeld ook aan Mobile devices. Veel uitgebreide en complexe software leent zich niet 1:1 voor toepassing op een mobile device zoals een tablet of smartphone. Maar een functionaliteit via een app of mobile site wordt tegenwoordig wel vaak verwacht. Zorgen voor connectiviteit met mobile devices biedt kansen aan ICT-ondernemers.

Stel je hebt een klant die online zijn website via Word-press bijhoudt en deze koppelt aan het dashboard van Google. Dezelfde klant heeft ook een CRM-systeem waarin hij zijn relaties bijhoudt. Deze wil hij graag koppelen aan de website. Voor de leverancier van dat CRM-systeem is het heel waardevol voorbereid te zijn op de behoefte aan die koppeling. Dan weet hij dat hij kan investeren in een web-service die koppeling met toon aangevende web-platformen mogelijk maakt. Daarnaast wil betreffende klant het CRM-systeem via de Cloud kunnen bedienen en het visitekaartje van een relatie kunnen scannen en via een app in het CRM kunnen zetten. Maar dan wel zonder alle functies en buttons die hij op zijn laptop ziet.

Strategische keuze maken is hier de juiste weg 

Er ontstaat dus steeds meer behoefte aan connectiviteit tussen Cloud-applicaties. Een ICT ondernemer moet daarin bepalen: welke wil hij wel en welke niet? Dat vraagt om strategische keuzes en investeringen. Daar zijn verschillende manieren voor, afhankelijk van de visie van de ondernemer en de wensen van zijn klant: hij kan zijn platform ’open’ gooien, zodat anderen een koppeling kunnen maken. Of hij kan zelf koppelingen maken en die leveren als dienst aan zijn klant. ICT-ondernemers hebben dus de keuze waarin en wanneer zij investeren. Door er van tevoren over na te denken, worden zij niet geleid door de noodzaak. Niet langer meer gaten dichten, maar juist leidend zijn in de markt.’

Wil je ook weten welke oplossingen wij bieden voor integratie van cloud omgevingen?
Of wil je weten wie wij zien als leiders binnen dit spectrum?

Neem dan contact met ons op!

Auteur:Tim Dons

Laat een reactie achter

Scroll naar top