Privacybeleid

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met
BUSINESS VISION ENFORCED gevestigd in Roland Holstlaan 53, 3906 XA VEENENDAAL.
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat BUSINESS VISION ENFORCED in bepaalde gevallen uw
gegevens opslaat. BUSINESS VISION ENFORCED gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • Relatiebeheer
  • Product- en dienstontwikkeling
  • Het bepalen van strategie en beleid
  • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot BUSINESS VISION ENFORCED, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden
verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de
wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als
u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het
omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om ervoor te zorgen dat u deze
niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen
nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk
is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

BUSINESS VISION ENFORCED maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen
tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet
kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de
website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw
computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het
domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw
persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen
en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder
ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de
website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden
van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch
geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet
worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken
van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. BUSINESS VISION ENFORCED is niet verantwoordelijk
voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van BUSINESS VISION ENFORCED vallen.

Inzage

U mag BUSINESS VISION ENFORCED vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u
BUSINESS VISION ENFORCED verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen
door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.

Scroll naar top