🔍 Onderzoek -->

BVE start met een intake gesprek waarna blijkt of een onderzoek gedaan moet worden naar de behoeften van het bedrijf of de organisatie. Het onderzoek biedt duidelijkheid of de gestelde vraag ook de achterliggende uitdaging oplost.

 

💡Advies -->

Op basis van het intake gesprek of op basis van het onderzoek wordt een advies afgegeven. Dit advies wordt in een advies rapport opgeleverd.

 📋Voorstel -->

Ben je het eens met het advies dat BVE heeft gegeven in wil je het laten uitvoeren? Dan stellen wij een opdracht overeeenkomst op en kunnen we na de afhandeling aan de slag!

 🚀 Uitvoering -->🎯

Op aanvraag kan BVE het afgegeven advies voor u doorvoeren. Op basis van het advies wordt dan een implementatie of verander traject gestart. BVE heeft zich gespecialiseerd op diverse gebieden waarbij wij het gehele traject voor u uitvoeren of alleen ondersteuning bieden bij implementatie.