BVE

Your Business Accelerator

Over Business Vision Enforced


Tim Dons

Business Consultant

Business Vision Enforced, is ontstaan uit een belangrijke vraag die bij veel bedrijfseigenaren leeft:

"Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn bedrijfsvisie en doelen helder voor ogen krijg en deze met de kennis en kunde van deze tijd met maximaal rendement kan verwezenlijken."

Na een goed aantal jaren ervaring opgedaan te hebben bij diverse bedrijven, groot en klein, ben ik tot deze bedrijfsformule gekomen om hier een antwoord op te geven.

BVE combineert advies, technologie en strategie in één ondersteunende functie waardoor bedrijfseigenaren één aanspreekpunt hebben die hen begrijpt en hen helpt bij het nemen van besluiten en de daadwerkelijk uitvoering controleert en begeleid.

BVE werkt afhankelijk van de gevraagde werkzaamheden voor een uurtarief tussen de 120 en 150 euro per uur exclusief BTW. Daarnaast is het mogelijk een freelance overeenkomst te bespreken bij lang lopende projecten (langer dan 3 maanden).

Consultancy

Consultancy, de eerste pijler van BVE. Advies bij vraagstukken die anders onbeantwoord zouden blijven.
Onze expertise ligt op het gebied van bedrijfskunde, bedrijfsprocessen en (informatie) technologie.
Onderstaand vind je een overzicht van de stappen die binnen een consultancy traject genomen worden.


onderzoek

Wij starten met een intake gesprek waarna blijkt of een onderzoek gedaan moet worden naar de behoeften van het bedrijf of de organisatie.

Het onderzoek biedt duidelijkheid of de gestelde vraag ook de achterliggende uitdaging oplost.

advies

Op basis van het intake gesprek of op basis van het onderzoek wordt een advies afgegeven.

Dit advies wordt in een advies rapport opgeleverd.

Uitvoering

Op aanvraag kan BVE het afgegeven advies voor u doorvoeren.

Op basis van het advies wordt dan een implementatie of verander traject gestart.

BVE heeft zicht gespecialiseerd op diverse gebieden waarbij wij het gehele traject voor u uitvoeren of alleen ondersteuning bieden bij invoering.

Ondersteuning

BVE biedt tijdens het consultancy traject aan de bedrijfsvoering te ondersteunen. Hierbij worden dagelijkse taken van het bedrijf deels uitgevoerd door BVE.

Deze benadering heeft twee voordelen voor de opdrachtgever:

1. BVE leert het bedrijf beter kennen en kan hierdoor de implementatie of verandering gemakkelijker uitvoeren.

2. De opdrachtgever heeft extra bedrijfscapaciteit en expertise tot zijn beschikking.

Technology

Technology, de tweede pijler van BVE. BVE heeft een breed portfolio aan kennis op gebied van technology, die wordt ingezet om de bedrijfsvoering sneller en efficiënter te laten verlopen.


Bedrijfsprocessen

BVE heeft de mogelijkheden bedrijfsprocessen voor u in kaart te brengen, te analyseren en te verbeteren.

Dit doet BVE door de bedrijfsprocessen te modelleren, en vervolgens software te zoeken die bij dit proces past of verbeteren van de huidige informatie voorziening.

Databanken

BVE ondersteund bij het ontwerpen, aanpassen en migreren van databanken.

Daarnaast kunnen wij data extraheren uit diverse databronnen om een datawarehouse te creëren.

Ook de analyse van deze data via business intelligence rapportages behoort tot de mogelijkheden.

Systeem integratie

BVE ondersteund bij systeem integratie.

De diverse onafhankelijke systemen die samengevoegd moeten worden, kunnen wij voor u met elkaar verbinden.

Dit doen wij onder andere met Microsoft Biztalk / service bus of Altova software.

Cloud Systemen

BVE werkt graag met cloud systemen en heeft een breed portfolio opgebouwd met systemen die uw bedrijfsvoering kunnen verbeteren.

Strategy

Strategy, de derde pijler van BVE. BVE ondersteunt bestuurders en DGA's bij het bepalen van beleid en strategie. Soms verliest een bedrijf de koers en heeft het hulp nodig om de visie weer helder te krijgen. BVE ondersteund bedrijven hierbij en combineert dit met Technology en Consultancy.


Doelen en beleid bepalen

BVE ondersteunt bij het stellen en scherpstellen van realistische doelen.

Dit doen wij door met de bestuurders in gesprek te gaan en na te gaan of visie binnen het bedrijf wel leeft.

Zodra de Visie helder is, worden de doelen sneller duidelijk en kan een strategie en beleid worden bepaald.

Ondersteuning bij invoering

Het doorvoeren van nieuwe doelen kan een behoorlijke impact hebben binnen een organisatie. BVE kan in deze fase ondersteuning bieden.

Controle bij uitvoering

BVE kan voor u controleren of bij uitvoering van het gestelde beleid ,het effect goed genoeg is om de gestelde doelen te bereiken.

Reflectie

Aan alle gestelde doelen wordt een tijdsperiode gekoppeld, na deze periode is het belangrijk te reflecteren op de genomen beslissingen.

Door te reflecteren worden onzichbare zaken zichtbaar. Dit helpt bij het stellen van de volgende doelen en wijzigen van het beleid.

NEEM CONTACT OP


Post adres
Business Vision Enforced
Roland holstlaan 53
3906 XA, Veenendaal
+31 (0)6 49 08 62 77
Email
info@bv-e.nl
social media